【www.bbzslqq.com--梦幻西游】

梦幻西游手游【背景故事】介绍

引子

  话说千年之前,蚩尤和黄帝相争,战于涿鹿之野。最终蚩尤落败,被黄帝生擒。蚩尤结义兄弟刑天使出声东击西之计,冀图趁黄帝后防空虚之机救出蚩尤。黄帝将计就计,于常羊山将刑天击败,并割下刑天首级。

  胜券在握的黄帝乘胜追击清扫蚩尤残部,却没想到失去头颅的刑天仅凭一腔怒气,直冲蚩尤被囚之地。负责守卫的玄女措手不及,迎战刑天却被轻易击败,情急之下竟当场将被黄帝施以符印而毫无战斗力的蚩尤斩杀。刑天见蚩尤被杀,战意全消而灰飞烟灭。蚩尤濒死时以战神之血发下诅咒,将汲天下恶念重生,为部族旧将子民报仇雪恨,踏平三界,重构天地秩序。

  蚩尤死不瞑目,黄帝为了防止三界再有动荡,环绕蚩尤埋骨之处设下玄黄无极阵。玄黄无极阵阵眼若干,每处均设重重符咒,兼有阵灵守卫。玄女自知犯下弥天大错,甘愿化为枢灵统领玄黄无极阵,并令她的族人世世代代居住此地。

  世间沧海桑田变幻,人心贪欲不变,蚩尤汲三界恶念重生,重塑战神本体。在这段漫长的沉眠中,蚩尤的元神日渐分化为善恶两面,交战不息。

  善念元神虽哀恸于部落劫难,却意识到世事变迁,不愿再涂炭生灵。而恶念元神却执着于血债血偿,誓要将整个世界化为灰烬。随着时日渐长,汲取恶念愈多,善恶元神实力愈发悬殊。最终善念元神被恶念元神重创,击离了战神本体。

  恶念元神占据本体,化出心魔邪灵,诅咒天地神祗。沉寂千年的蚩尤残部趁机而动,借助邪灵的力量,在尘世间散播邪恶和欲望,驱除心灵的良善,将巨大的潜力引入无边的黑暗。通过这股黑暗之力,蚩尤的力量迅速增强,他逐渐摆脱符咒对他的禁锢,甚至可以撼动阵法的束缚!但是这一切,并没有引起任何人的注意……

开篇

  时至大唐贞观年间,涿鹿之战已结束千年,世间早已恢复了安宁与繁荣。当世分为人、魔、仙三界,有东胜神洲、南瞻部洲、西牛贺洲、北俱芦洲四大部洲。

  四洲之间或相隔茫茫大海,或屏障崇山峻岭,即使有路途相通,也极为艰难险阻。因此人烟不通,风土人情迥异。东胜神洲多有奇兽灵仙,敬天地礼法;北俱芦洲多生凶禽猛兽,异常凶险;西牛贺洲多隐仙庭道馆,养气潜灵;而南瞻部洲,扰攘纷繁,为人世红尘之所。传言四洲之外另有乾坤天地,无数能人异士为此劈风斩浪远渡重洋,却无不失望而返。

  三界内芸芸众生各有所长:仙族掌握天地灵气,控制自然之力化为百变神通;魔族行事随心所欲,崇武好杀,战斗力超强;人族习阴阳五行之理,演化玄妙的法术和武学。三界均创立门派,广纳志同道合之门徒,研习技艺壮大声威。三界弟子勤奋修习之余,经常在四洲行走,锄强扶弱,扶危济贫,过着平静快乐的生活。

  南瞻部洲大唐地界内的建邺城出现邪物“妖风”,对活人的鲜血有着强烈的渴望,肆意攻击小城的居民。一位刚拜入门派不久的小弟子试图阻止妖风,却反而被重伤,所幸门派首席弟子及时赶到将妖风击杀,并把这位小弟子送回门派休养。一切又重归平静,没有人意识到,那仅仅是个开始……


查看更多梦幻西游相关内容,请点击梦幻西游

2022 免费游戏攻略网版权所有. 京ICP备19018224号